• Materiál do súťaže

    Kliknutím si stiahnete materiály, s ktorými sa viete zapojiť do súťaže. Deadline je do 24. 5. do pol noci. Výsledky zasielajte na adresu marek@phac.sk

Najdôležitejšie zručnosti

pri úprave fotiek
ONLINE SEMINÁR

18., 19. 5. 2020
18:00 - 20:00


Predošlé školenie - DEŇ 1

  • Pracovný zošit

    Kliknutím si stiahnete pracovný zošit, ktorý je dôležité mať pripravený v deň školenia. Odporúčame si ho vytlačiť, aby ste si mohli do toho vpisovať.

2020