Pre zvýšený záujem nechávam tento odkaz ešte jeden deň
- do stredy 21. 10.

Máte vytvorenú svoju mapu
na tvorenie grafiky?