Vítajte v kurze Ako ovládať prelínacie módy!

Začnite zhliadnutím prvého videa:

Nezabudnite si stiahnuť fotografie, s ktorými budeme pracovať v ďalších videách.


01. Úvod do prelínania

V tomto videu sa zoznámime so všetkými dostupnými možnosťami prelínania vo Photoshope.

02. Rozdelenie prelínacích módov

Toto video nám odhalí konkrétne kategórie, do ktorých sa rozdeľujú prelínacie módy.

03. Klávesové skratky

Vďaka tomuto videu bude práca s prelínacím módmi hračka - naučíme sa používať dostupné klávesové skratky.

04. Najpoužívanejšie prelínacie módy

Toto video vám odhalí (vo všeobecnosti) najpoužívanejšie prelínacie módy.

05. Osem špeciálnych módov

Po zhliadnutí tohto videa dostávate do rúk mocnú zbraň - schopnosť využívať skryté techniky prelínacích módov.

06. Prelínacie módy pri nástrojoch

Toto video vás zoznámi s ďalšou možnosťou, ktorú ponúkajú prelínacie módy - a to práca s nástrojmi.

Zoznam prelínacích módov

V tejto časti si detailne vysvetlíme každý prelínací mód na realistickom príklade. Najčastejšie budeme kombinovať prelínacie módy s Adjustment vrstvami, ale môžeme využiť aj iné rastrové vrstvy. Pri otváraní materiálov si dávajte pozor na znak "+". Tento znak oznamuje, že sa bude pracovať so špeciálnym prelínacím módom.

01. Normal

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Normal a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Dissolve

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Dissolve a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Darken

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Darken a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Multiply

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Multiply a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


03. Color burn

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Color burn a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


04. Linear burn

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Linear burn a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


05. Darker color

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Darker color a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Lighten

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Lighten a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Screen

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Screen a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


03. Color dodge

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Color dodge a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


04. Linear dodge

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Linear dodge a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


05. Lighter color

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Lighter color a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Overlay

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Overlay a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Soft light

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Soft light a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


03. Hard light

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Hard light a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


04. Vivid light

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Vivid light a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


05. Linear light

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Linear light a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


06. Pin light

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Pin light a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


07. Hard mix

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Hard mix a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Difference

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Difference a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Exclusion

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Exclusion a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Subtract

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Subtract a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Divide

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Divide a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

01. Hue

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Hue a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


02. Saturation

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Saturation a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


03. Color

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Color a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.


04. Luminosity

V tomto videu sa bližšie pozrieme na prelínací mód Luminosity a ukážeme si, na akom princípe funguje a ktoré farby zobrazí.

Prelínacie módy v praxi

Keď sa nám podarilo úspešne absolvovať všetky videá v 2. časti "Zoznam prelínacích módov", tak je čas prejsť do poslednej časti, kde otestujeme naše zručnosti pri používaní prelínacích módov. Uvidíte 5 praktických situácií, kde sa využívajú prelínacie módy na vytvorenie špeciálnych efektov. Odporúčame používať zdravý úsudok pri používaní prelíancích módov a naučiť sa čítať medzi riadkami 🙂 (to znamená uvažovať, kde všade sa dajú ešte využiť prelínacie módy)

01. Ako zaostriť fotografiu

V tomto videu odhalíme jeden z najpoužívanejších spôsobov ako zaostriť fotografiu a pritom využiť prelínací mód Overlay.

02. Ako vytvoriť starú fotografiu

V tomto videu sa naučíme ako upraviť fotku aby vyzerala staršie ako je bežné 🙂 

03. Ako pridať oblaky do fotografie

V tomto videu sa naučíme ako dokážeme prelínať takmer čokoľvek - v tomto prípade mraky do oblohy.

04. Ako pridať neón do fotografie

V tomto videu si ukážeme 2 techniky ako môžeme odstrániť pozadie zo svetlej fotografie a vložiť upravenú časť do tmavej fotky.

05. Ako pridať dážď do fotografie

V tomto videu sa naučíme vložiť dažďové kvapky na sklo auta.