Ako ovládať štýly vrstvy?

Čo sú štýly vrstvy? Ako napovedá názov... tieto štýly vieme umiestniť na vrstvu, ideálne rastrovú. Stručne povedané, štýly vrstvy šetria množstvo času, pretože vieme vďaka nim vytvoriť rôzne efekty na vrstvách, napr.: 3D efekt, žiara či tieň na objektoch a mnoho iného.

Ako to dokážu urobiť štýly vrstvy? Pozorne sledujte každé video v tomto kurze. Pomôže vám to pri vašej každodennej práci.

O čom je toto video:

V tomto videu je vysvetlený úvod do problematiky štylov vrstvy, čo sú a ako sa s nimi pracuje.

Čo sú štýly vrstvy?

Ako nastaviť štýly vrstvy?

O čom je toto video:

Pozhliadnutí tohto videa budete vedieť kde nájsť štýly vrstvy a ako ich nastaviť na konkrétnej vrstve.

O čom je toto video:

Na prvý pohľad sa zdá byť toto video ako zbytočné. Opak je pravda... keď vytvoríme zo štýlu vrstvy ďalšiu vrstvu, získame väčšiu flexibilitu pri tvorbe.

Ako vytvoriť novú vrstvu zo štýlu vrstvy?

Aký je rozdiel medzi Opacity a Fill?

O čom je toto video:

Pri práci s vrstvami sa stretávame s dvoma položkami, opacity a fill. Mnoho ľudí nevie, aký je rozdiel medzi týmito posuvníkmi (slidermi). Kedy a za akých okolností budeme využivať slider Fill?

O čom je toto video:

Toto video je určené na záverečné zhodnotenie štýlov vrstvy. Na čo su musíme dať pozor, keď pracujeme so štýlami? Existujú 2 situácie. Video vám to ukáže.

Na čo si dať pozor pri práci so štýlami?

KONKRÉTNE ATRIBÚTY

NA ŠTÝLOCH VRSTVY

Bevel & emboss

O čom je toto video:

Vďaka atribútom Bevel a emboss vieme vytvoriť 3D efekt na vrstve. Nevytvorí sa skútočný 3D objekt - vytvoria sa "len" svetlé a tmavé miesta, ktoré vrhne 3D objekt. Kde vieme využiť tento atribút?

O čom je toto video:

Vďaka atribútu Stroke vieme tvoriť tzv. ťah, alebo inak povedané okraj. Vďaka okraju zabezpečíme lepšiu viditeľnosť daného objektu. Taktiež vieme vytvoriť mnohonásobný okraj na vylepšenie finálneho "looku".

Stroke

Inner shadow

O čom je toto video:

Atribút Inner shadow, alebo vnútorný tieň, vieme využiť pri situácii, keď potrebujeme napríklad vytvoriť efekt "vtesaného textu do materiálu". Tých situácii môže byť viac, video vám ukáže praktickú ukážku.

O čom je toto video:

Atribút Inner glow, vnútorná žiara, pracuje podobne ako Inner shadow. Parametre sú veľmi podobné ale vytvára svetlú žiarivú časť po okraji objektu, na ktorom je tento atribút nastavený.

Inner glow

Satin

O čom je toto video:

Satin, alebo odlesk, je nenápadný štýl vrstvy, vďaka ktorému dokážeme vytvoriť efekt odlesku na danom objekte po celej ploche. Možno ťažký popis, lepšie to ukáže samotné video 🙂

O čom je toto video:

V tomto videu sa naučíme používať trojicu overlay príkazov. Tieto atribúty dokážu prefarbiť daný objekt podľa jednej farby (color overlay), farebného prechodu (gradient overlay) alebo prostredníctvom vzoru (pattern overlay.)

Color, gradient a pattern overlay

Outer glow

O čom je toto video:

Outer glow, alebo vonkajšia žiara, je výborný atribút na nastavenie "neónkového efektu". V podstate je to opačný príklad ako Inner glow.

O čom je toto video:

Drop shadow funguje presne ako Inner shadow, ale opačne 🙂 Teda vytvorí tieň z vonkajšej strany objektu. 

Drop shadow

Blend if

O čom je toto video:

Málokto vie, ako používať tento príkaz v Blend if. Blend if, alebo luminance blending, je výborný spôsob ako prefarbiť buď svetlé alebo tmavé miesta na fotografii.

O čom je toto video:

Toto je bonusová časť v tomto kurze - zoznámi nás s ďalším využitím štýlov vrstvy - so zvýraznením textov na zložitých pozadiach. Čo je zložité pozadie? To vám prezradí nasledujúce video.

BONUS - kedy ešte využívať štýly vrstvy?

PRAX - KONKRÉTNE UKÁŽKY

O čom je toto video:

Toto je prvá ukážka zo sady praktických príkladov. Demonštruje použitie viacerých štýlov vrstvy, aby sme vytvorili "fairy effect", niečo ako malé iskry v pozadí.

Ako vytvoriť rozprávkový efekt

Ako vytvoriť neónkový text

O čom je toto video:

V tomto videu sa naučíme kombinovať viac štýlov vrstvy na vytvorenie neónkového efektu. Vďaka tomuto videu uvidíte ako sa dajú kombinovať štýly vrstvy na zvýraznenie žiary na vrstve.

O čom je toto video:

V tomto videu sa naučíme vytvoriť realistický objekt, ktorý vrhá tieň. Už možno tušíte, okolo ktorých štýlov vrstvy sa bude toto video točiť 🙂

Ako vytvoriť kartičku