Hlavný webinár 30. 4. 2018

  • Súbory

    Kliknite pre stiahnutie všetkých grafických podkladov, ktoré uvidíte na webinári.

Dodatok - Domáca úloha č.1

Dodatok - Domáca úloha č.2