Hlavný webinár 11. 6. 2018

  • Súbory

    Kliknite pre stiahnutie všetkých grafických podkladov, ktoré uvidíte na webinári.

Použitý štetec na konci webináru: